Petycja nr 1372/2011 (który należy podawać we wszelkiej korespondencji) Meeting 10.11.2016

 

od: PETI Secretariat <peti-secretariat@europarl.europa.eu>
do: „dyskryminacja.berlin@googlemail.com” <dyskryminacja.berlin@googlemail.com>
DW: PETI Secretariat <peti-secretariat@europarl.europa.eu>
data: 17 października 2016 18:14
temat: Petycja nr 1372/2011 (który należy podawać we wszelkiej korespondencji) Meeting 10.11.2016
wysłana przez: europarl.europa.eu

Petycja nr 1372/2011 (który należy podawać we wszelkiej korespondencji)

Szanowny Pan!

Informuję, że Grupa Robocza ds. Dobra Dziecka w Parlamencie Europejskim złoży sprawozdanie ze swoich prac w sprawie petycji dotyczących Jugendamt na następnym posiedzeniu Komisji Petycji, które odbędzie się w dniu 10.11.2016 w Brukseli.  Sprawozdanie będzie miało miejsce około godz. 11.00

Pozwolę sobie zwrócić Pana/Pani uwagę na fakt, że petycje nie będą omawiane indywidualnie.

Mam przyjemność zaprosić Pana/Panią do śledzenia obrad komisji na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego pod następującym adresem:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=PL&body=PETI – na żywo bądź w późniejszym czasie (począwszy od następnego dnia).

Jeśli jednak życzy sobie Pan/Pani uczestniczyć w posiedzeniu osobiście, proszę o poinformowanie nas o tym nie później niż 25.10.2016, odpowiadając na niniejszą wiadomość e-mail  na adres peti-secretariat@europarl.europa.eu, podając swoje nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo, jak również numer dokumentu tożsamości (paszportu, prawa jazdy, dowodu osobistego itd.), który będzie musiał/-a Pan/Pani okazać przy odbiorze identyfikatora umożliwiającego wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego.

Otrzyma Pan/Pani wówczas niezbędne informacje dotyczące procedur wstępu do Parlamentu Europejskiego w dniu posiedzenia.

Zwracam uwagę, że o przydzielaniu czasu wystąpień petycjonariuszy decyduje Przewodniczący Komisji, a ponieważ istnieje wiele petycji na ten temat i nie będą one omawiane indywidualnie, to w żadnym wypadku czas wystąpienia nie może przekraczać trzech minut. Pańskie oświadczenie powinno zawierać jedynie krótką aktualizację najnowszych osiągnięć sprawy. W przypadku obecności wielu petycjonariuszy, czas wystąpień zostanie przydzielony w pierwszej kolejności dla petycjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach poprzednio.

Jeśli zamierza Pan/Pani zabrać głos lub przedstawić dodatkową dokumentację, przydatne byłoby powiadomienie o tym odpowiednio wcześnie sekretariatu komisji, tak aby można było dołączyć dokumenty do akt sprawy i przekazać je tłumaczom ustnym.

W załączniku znajduje się komunikat Komisji Europejskiej skierowany do posłów PE w sprawie Pana/Pani petycji.

Dalszą korespondencję należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:  peti-secretariat@europarl.europa.eu (najlepiej w jęz. angielskim).

Z poważaniem

Sekretariat

Komisja Petycji

 

Załącznik:   Komunikat dla posłów

 

pe

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz