Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech.