Wyjazd Marcina Gall


Wyjazd Marcina Gall z  Międzynarodowego  Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.   razem z pokrzywdzonymi rodzicami do Polski  na zaproszenie  dziennikarzy.

Marcin Gall2 Wzjayd Marcina Galla

Dodaj komentarz